autoexpress

HYBMF कार्बोरेटर उपलब्ध

कार्बोरेटर इन्जिनमा कति मात्रामा इन्धन आपूर्ती गर्ने, बाहिरबाट आएका फोहार छानेर फाल्नेलगायतका काम गर्छ । ‘कार्बोरेटर कम गुणस्तरको भयो भने इन्जिनमा असर गर्छ भन्ने हामीले राम्ररी बुझेका छौं, त्यसैले उच्च गुणस्तरको कार्बोरेटर उपलब्ध गराएर उपभोक्ताको सेवामा अघि बढ्न खोजेका छौं’ अग्रवाल भन्छन् ।