//

काठमाडौं महानगरमा बढ्यो सवारीसाधन कर

कार, जिप, भ्यान वा यस्तै चार पांग्रे सवारी साधनको वार्षिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । गत वर्ष भाडाका सवारीलाई ५०० र प्राइभेटलाई ३ सय रूपैयाँ थियो। ट्याम्पु, ट्याक्टर र यस्तै खालका सवारी साधनको पनि एक हजार पुर्‍याएको छ । गत आर्थिक वर्ष ट्याम्पूको ३ सय, ट्याक्टरको २ सय ५० रुपैयाँ थियो ।


काठमाडौं महानगरपालिकाको महानगर परिषदले कर बढाएको छ भने केही करमा सहुलियत दिएको छ ।

आर्थिक विधेयक २०७४ पारित गर्दै सवारी साधनमा दोब्बर कर वृद्धि गरेको छ ।

इन्जिनबाट चल्ने दुई पांग्रे मोटरसाइकल, स्कुटर, वा यस्तै सवारी साधनको कर बढाएर बार्षिक ४ सय रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। यसअघि दुई सय रुपैयाँ थियो ।

कार, जिप, भ्यान वा यस्तै चार पांग्रे सवारी साधनको वार्षिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । गत वर्ष भाडाका सवारीलाई ५०० र प्राइभेटलाई ३ सय रूपैयाँ थियो। ट्याम्पु, ट्याक्टर र यस्तै खालका सवारी साधनको पनि एक हजार पुर्‍याएको छ । गत आर्थिक वर्ष ट्याम्पूको ३ सय, ट्याक्टरको २ सय ५० रुपैयाँ थियो ।

मिनी बस, मिनी ट्रक वा यस्तै चारपाङ्ग्रे सवारीको २ हजार रूपैयाँ पुर्‍याएको छ । गत आर्थिक वर्ष ८०० रूपैयाँ थियो । ठूला बस, ट्रक चार पाङ्ग्रे सवारीको ३ हजार रूपैयाँ पुर्‍याएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्ता सवारीको २ हजार रूपैयाँ थियो ।